ile d or dramont

Wettelijke informatie

De website van Esterel Côte d'Azur wordt beheerd door onze diensten. U vindt hieronder alle wettelijke informatie betreffende het beheer en de inhoud ervan.

PRESENTATIE VAN DE SITE

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie worden de gebruikers van de website www.esterel-cotedazur.com op de hoogte gebracht van de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de oprichting en de controle ervan: Eigenaar: Pôle Touristique Estérel Côte d'Azur - Association / SIREN: 452 558 612 000 35 - 65 rue Isaac Newton, Technoparc Epsilon 1 - Bat. H, 83700 Saint-Raphaël, Frankrijk

Maker: Agence Estérel Côte d'
AzurPublicatiedirecteur: Aurore LAROCHE,
PresidentSite Update / Animatie / Inhoud: Elise JORIEUX, Digital Marketing ManagerHost
: SAS OVH - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix - Frankrijk.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE SITE EN DE AANGEBODEN DIENSTEN.

Het gebruik van de website www.esterel-cotedazur.com houdt de volledige aanvaarding in van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de site www.esterel-cotedazur.com wordt derhalve verzocht ze regelmatig te raadplegen. Deze site is normaal gezien te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. Pôle Touristique Estérel Côte d'Azur kan echter besluiten de site te onderbreken voor technisch onderhoud. De website www.esterel-cotedazur.com wordt regelmatig bijgewerkt door het agentschap Estérel Côte d'Azur. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: zij zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

 

BESCHRIJVING VAN DE GELEVERDE DIENSTEN

Het doel van de website www.esterel-cotedazur.com is informatie te verstrekken over alle activiteiten van de onderneming. Pôle Touristique Estérel Côte d'Azur spant zich in om zo nauwkeurig mogelijke informatie te verstrekken op de website www.esterel-cotedazur.com. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor weglatingen, onnauwkeurigheden of tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze te wijten zijn aan haar eigen schuld of aan die van derde partners die deze informatie verstrekken. Alle informatie op de website www.esterel-cotedazur.com wordt ter informatie verstrekt en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website www.esterel-cotedazur.com niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sedert zij op de markt is gebracht.

 

CONTRACTUELE BEPERKINGEN OP TECHNISCHE GEGEVENS

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie. De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele materiële schade in verband met het gebruik van de site. Voorts verbindt de gebruiker van de site zich ertoe zich toegang tot de site te verschaffen met recente, virusvrije apparatuur en met een browser die is bijgewerkt volgens de laatste generatie.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM EN NAMAAK

Pôle Touristique Estérel Côte d'Azur is de eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten of houder van de gebruiksrechten op alle elementen die toegankelijk zijn op de site, met name de teksten, afbeeldingen, grafieken, logo's, iconen, geluiden en software. Elke reproductie, representatie, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht de gebruikte middelen of procédés, is verboden, behalve met de voorafgaande schriftelijke toestemming van : Pôle Touristique Estérel Côte d'Azur. Elk ongeoorloofd gebruik van de site of van een van de elementen die deze bevat, zal worden beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van de Code de la Propriété Intellectuelle.

 

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

Pôle Touristique Estérel Côte d'Azur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die wordt veroorzaakt aan de apparatuur van de gebruiker bij toegang tot de site www.esterel-cotedazur.com, en die het gevolg is van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties zoals vermeld in punt 4, of van het optreden van een bug of incompatibiliteit. Pôle Touristique Estérel Côte d'Azur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade (zoals verlies van markt of gemiste kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website www.esterel-cotedazur.com. Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor de gebruikers. Pôle Touristique Estérel Côte d'Azur behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving alle inhoud te verwijderen die op deze site is geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt de Pôle Touristique Estérel Côte d'Azur zich tevens het recht voor om de gebruiker burgerlijk en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht de gebruikte drager (tekst, foto's, enz.).

 

VERWERKING EN BEHEER VAN PERSOONSGEGEVENS

In overeenstemming met de wet van 6 januari 1978, gewijzigd op 6 augustus 2004, bekend als de "Informatiques et Libertés" wet, met betrekking tot bestanden en vrijheden, en met artikel 43 van de wet van 30 september 1986, is deze website aangegeven bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) onder nummer 1291602.

De op de site verzamelde persoonsgegevens vloeien voort uit de vrijwillige mededeling van een e-mailadres bij het verzenden van een e-mailbericht. De aldus verzamelde e-mails worden alleen gebruikt om de gevraagde informatie door te geven. De verzamelde elektronische adressen worden door de Pôle Touristique Estérel Côte d'Azur op geen enkele wijze overgedragen of verwerkt.

De Pôle Touristique Estérel Côte d'Azur maakt geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverzameling. Gezien het nominatieve karakter van een e-mailadres en het privé- en vertrouwelijke karakter van de mail, worden de gebruikers ervan in kennis gesteld dat zij recht hebben op toegang tot de nominatieve informatie die op hen betrekking heeft en op rectificatie krachtens de bepalingen van de voornoemde wet van 6 januari 1978.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door middel van een schriftelijk verzoek aan :

Pôle Touristique Estérel Côte d'Azur65
rue Isaac NewtonPole
Epsilon 1, Bat. H83700
Saint-RaphaëlFRANKRIJK

Tel. 04 94 19 10 60 of
via het contactformulier door hier te klikken.

HYPERLINKS EN COOKIES

De website www.esterel-cotedazur.com bevat een aantal hyperlinks naar andere sites, die met toestemming van Pôle Touristique Estérel Côte d'Azur tot stand zijn gebracht. De Pôle Touristique Estérel Côte d'Azur is echter niet in staat de inhoud van de aldus bezochte sites te controleren en kan daarvoor bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. Het surfen op de www.esterel-cotedazur.com website kan leiden tot de installatie van cookies op de computer van de gebruiker.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Als u dit doet, kan het echter gebeuren dat u niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Elk geschil met betrekking tot het gebruik van de website www.esterel-cotedazur.com is onderworpen aan het Franse recht. De bevoegde rechtbanken van Parijs zijn bij uitsluiting bevoegd.

 

DE BELANGRIJKSTE BETROKKEN WETTEN

Wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, met name gewijzigd bij wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende informatietechnologie, bestanden en vrijheden. Wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie.

Estérel Côte d’Azur voor elk wat wils
Weer
Zeekant
Vandaag
-- °C Vent : -- km/h
Morgen
-- °C Vent : -- km/h
Overmorgen
-- °C Vent : -- km/h
Pays de Fayence
Vandaag
-- °C Vent : -- km/h
Morgen
-- °C Vent : -- km/h
Overmorgen
-- °C Vent : -- km/h
Watertemperatuur
Fréjus -- °C
Saint-Raphaël -- °C
Les Issambres -- °C
+
-

Carte clair
Carte fonce
Carte zone 1
Carte zone 2
Carte zone 3
Carte zone 4
Carte zone 5
Carte zone 7
Carte zone 6
Carte zone 8
Les webcams
Inscrivez vous à notre newsletter